Gravstensfixturer:

Gravstensfixturen används till att rikta upp gravstenen på ett enkelt sätt.
Hållaren fästes på sockeln, under marken med tvingen, rikta sedan stenen och
slå ner fixeringsspettet. Rostskyddsmålad.
Pris 320:- inkl. moms.