Lövräfsor:

Smala med skaft, pris 20:- inkl moms.
Breda med lackat skaft, pris 60:- inkl. moms.