Spadar, skyfflar och grepar:

Grävspadar och skyfflar i olika modeller, samt stallgrep i metall och
ladugårdsskyffel som är i saltvattenbeständig aluminium.